Startpagina \ Agrarisch Nieuws.

Agrarisch Nieuws.

Met ruim 1/3 deel van de bieten verwerkt is duidelijk, dat 2017 de recordopbrengst van 15,1 ton suiker ruimschoots gaat overtreffen. Het actuele suikergehalte ligt op 17,2%. Bekijk hier de cijfers in uw regio. De oogstomstandigheden zijn op dit moment redelijk goed. In het noorden en noordoosten is het echter nog relatief nat. Nu bij de meeste telers de andere gewassen geoogst zijn komt de focus te liggen op bieten rooien, ook voor de late leveringen.  
 
Niet alle bietenrooiers maken volle dagen. Zo vernemen we uit het veld, dat, ondanks de prachtige weersomstandigheden, rooiers stil staan. In enkele situaties wordt nog steeds vlak voor het laden gerooid. Het zal voor de loonwerkers de komende weken een grote uitdaging worden de nog grote hoeveelheid te rooien bieten goed aan de hoop te krijgen. Tijdig oogsten onder goede omstandigheden en zonder veel beschadigingen leidt tot betere resultaten, zie ook het IRS-artikel Bietvriendelijk rooien: vind het optimum. Dus benut de gunstige weersomstandigheden om de bieten te rooien.
Goed anticiperen op de bewaring vereist de nodige aandacht. Vorige week zijn er in Zeeuws Vlaanderen door de agrarische dienst van Suiker Unie enkele bewaardemonstraties gehouden. In goede discussies kwamen de belangrijkste aandachtspunten aan de orde. Rooien met zo weinig mogelijk bietbeschadiging en aanhangende grondtarra beperkt de bewaarverliezen. Ook de storthoogte van de bietenhoop is een aandachtspunt. De aandachtspunten voor (lange) bewaring zijn ook terug te lezen in het IRS-artikel Attent blijven voor succesvol lang bewaren.